Koleksyon: MGA KAPSULO

Genesis 1:29

“At sinabi ng Dios, Narito, ibinigay ko sa inyo ang bawa't damong namumunga ng binhi, na nasa ibabaw ng balat ng buong lupa, at ang bawa't punungkahoy, na kung saan ay may bunga ng punungkahoy na nagbubunga ng binhi; sa iyo ito ay magiging karne.”